Bygglovsskola för slott och koja del 2

#Bygglov #Energi #VVS

Här tänkte jag guida dig, som ska bygga genom byggprocessen. Vi börjar med det som är vanligt för en typisk villa. Fortsätter med mindre projekt, som tillbyggnad och komplementsbyggnad, för att avsluta med större offentliga och kommersiella byggnader.

En kort summering. Det börjar med att du söker bygglov. Nästa steg är startbesked. Därefter själva byggandet och slutligen slutbesked. Sen får du flytta in.

Tekniskt samråd

Först ska kontrollplanen lämnas in och möte med dig, kontrollansvariga och byggnadsnämnden utlysas. Du och kontrollansvarig går tillsammans med byggnadsnämnden igenom igenom och fastställer hur de tekniska kraven ska lösas. I praktiken brukar det betyda

1. vilka ritningar och andra handlingar som behövs förutom bygglovsritningarna

  • Det brukar krävas
  • Förslag till kontrollplan
  • Energiberäkningar
  • Konstruktionsritningar
  • Brandskyddsbeskrivning
  • VS/VA ritningar. Alltså ritningar för vatten, avlopp och värme
  • Ventilationsritningar

2. Hur ska det praktiska arbetet organiseras. Vem ska göra vad och i vilken ordning. Hur och när ska olika moment i arbetet kontrolleras. Det här ska sedan vara med i kontrollplanen.