Privat

Ventilationsritningar

Jag tar fram ritningar för villor, lägenheter och lokaler. Obs! ventilationssystemet har stor betydelse för luftkvalitén men även värmeekonomin.

Jag ritar både system för frånluft och FTX system. Läs mer nedanför. Du kan gärna be om offert för ventilationsritningar. Det vi behöver är planritningar och sektionsritning. Gärna dwg format, men andra format går också bra. För många villor kan du få fast pris

Det här ingår

  • Ventilationssystemet ritat på planen
  • Ventilationssystemet i 3D vy
  • Lista med material och inställningar för donen.
  • Kontroll att ljudnivån är godkänd överallt.

Övrigt om ventilationsritningar

Frånluftssystem suger ut luften från ventiler med en fläkt och friskluften kommer in genom ventiler i fönster eller vägg. Frånluftsvärmepumpar kräver ett frånluftssystem, med något undantag. Frånluftssystem är ett enkelt system till låg kostnad. En betydande mängd värme försvinner dock med den varma inomhusluften, som sugs ut. Känsliga personer kan uppleva drag vid fönster kalla dagar.

FTX system har ventiler både för från och tilluft. FTX aggregatet har en värmeväxlare som återvinner den mesta värmen från ventilationsluften. Friskluften kan också värmas till behaglig temperatur. Kostnaden är högre. Både aggregat och kanaldragning kostar mer. Komforten är dock högre och energiåtgången blir lägre.

Priser för några vanliga ventilationsritningar

Priserna här nedan är med moms. Det finns undantag. Speciellt när det krävs extra planering för att placera kanalerna bra, kan det medföra extra kostnader.

Ritningar och lista med material, flöden och inställningar ingårFrånluftssystemFTX system (Både från och tilluft med värmeåter-vinning)
1 plan 0 – 140 m²4 8005 400
1 plan 141 – 180 m²5 7006 500
1 plan 181 – 240 m²5 8006 800
2 plan 141 – 180 m²5 8006 800
2 plan 181 – 240 m²6 6007 800
2 plan 240 – 300 m²7 600

8 900

3D vy ventilation för hus med två lägenheter
Planritning ventilation för hus med två lägenheter