Proffs

VA/VS konsult VA/VS ritningar​

Vad innehåller en VA/VS ritning

Vanligen ritar jag både rördragningar i byggnaden och utanför fram till kommunal anslutning alternativt reningsverk och pump. Dränering runt hus och på tomt brukar också ingå. Ritningarna visar alla rör, tappställen, brunnar, avlopp samt fördelare för värme och vatten. Radiatorer kan också ingå, om det förekommer. Där det behövs visas mått till vatten och avloppsställen.

Du kan även få en styckelista för alla material och dimensioner. Det underlättar inköp och montering av VA/VS.

Kvalité och säkerhet

Jag följer Boverkets regler och branschorganisationens regler, läs Säker Vatten. Genom att kontinuerligt uppdatera mig, förkovra mig och delta i Säkervatten kurser, kan du lite på att jag använder de säkraste och bästa metoderna för dina VVS installationer.

VVS ritning Situationsplan
VVS ritning 2D