Välkommen till I.K.A Byggkonsult AB

- Helheten är mer än delarna

Byggkonsult

VVS, ventilation, energi och energideklarationer

Vi projekterar och ritar främst VA/VS, ventilation och energi samt utför energideklarationer. Områden som passar bra ihop. Vi har också ett brett kontaktnät. Tjänster som konstruktion, kontrollansvarig och branddokumentation kan vi därför få med i ert projekt. Det är det färdiga resultatet och totalekonomin, som räknas för oss. Tjänster med kvalité, lyhördhet och helhetsgrepp är vägen dit.

Har ni byggplaner eller är i behov av en energideklaration är ni välkomna till vårt kontor på Flottiljgatan 49 i Västerås. Ni kan också ta kontakt med oss via mejl eller telefon. 

Vi vänder oss främst till privatpersoner och entreprenörer, som bygger småhus, tillbyggnader och mindre lokaler. Det kan vara flerbostadshus, affärsbyggnader och offentliga lokaler. 

Undantag är energiberäkningar och energideklarationer. Det gör vi för alla möjliga hus och lokaler. 

Vill du ha en offert?

Du kan kontakta oss för en offert antingen genom att ringa eller skriva i formuläret här bredvid.

Offertförfrågan


Referensobjekt

Energiberäkning för Lindholms bil AB. Typisk beräkning för stor lokal. Värme och kyla beräknad med dynamisk metod. Kyla kan också beräknas