Energideklarationer

Vill du beställa en energideklaration eller ha en offert?

För villor är priset 2 400 kr inklusive moms i Västeråsområdet. För större byggnader be om offert

Vill du ha en offert?

Du kan kontakta oss för en offert antingen genom att ringa eller skriva i formuläret här bredvid.

Du kan ringa

070-616 28 14

Varför Energideklaration?

Lagkravet om energideklaration gäller i stort sett alla bostadshus.

Syftet med energideklaration är att kartlägga energianvändningen i Sveriges fastighetsbestånd och med hjälp av certifierade experter föreslå kostnadseffektiva åtgärdsförslag för att minska energianvändningen och reducera utsläppen växthusgaser. Det är sedan upp till dig om du vill utföra de rekommenderade åtgärderna.

Hur går det till?

Nedan finns ett formulär ni kan fylla i för att göra en kostnadsfri offertförfrågan för energideklaration. Vid beställning efterfrågar vi diverse information om fastigheten och dess energianvändning de senaste åren. När vi erhållit all nödvändig information tar vi kontakt med er för att boka in en tid för besiktning av fastigheten.

Det här behöver vi ha av er

 • Räkningar för vatten 2 st. Det ska var ett år mellan räkningarna. Exempelvis mars 2022 och mars 2021
 • Räkningar för fjärrvärme 2 st på samma sätt som ovan. Har bostaden värmepump ska förbrukningen för den redovisas om möjligt. Om något bränsle används, även ved, så behöver jag veta förbrukningen per år om möjligt
 • Räkningar för el.
 • Senaste OVK protokoll
 • Senaste radonprotokoll om det har gjorts någon radonmätning
 • Okulär kontroll av bland annat värmecentral, elcentral, vind, ventilation, garage, belysning, fönster och isolering

Det här gör vi när vi besöker er

 • Okulär kontroll av bland annat värmecentral, elcentral, vind, ventilation, garage, belysning, fönster och isolering

Det här får du av oss

 • Ett protokoll, som sparas och registreras hos Boverket. Nu är energideklarationen officiell och offentligt. Du och andra, som behöver få veta om energistatusen för ditt hus kan hitta det i Boverkets register. I korthet här innehållet följande
 • Energiförbrukningen för ett normalår
 • Kostnadseffektiva åtgärdsförslag för att sänka energianvändningen
 • Förslag för hur bygganden bör skötas för att optimera driften

Besiktning av Hagadals

Ibland behöver husägare både energideklaration och överlåtelsebesiktning. Vanligt vid försäljning. Vi kan nu erbjuda det, tack vare ett samarbete med Hagadals besiktning och byggkonsult AB. 

I korthet beskrivs besiktning och priser nedan. Vill ni veta mer om besiktning ber vi dig titta på https://hagadals.se/tjanster/


Överlåtelsebesiktning bas

I detta paket erbjuder en okulär besiktning av synliga ytor i samtliga tillgängliga utrymmen samt fasader, tak och mark i den mån marken är av byggnadsteknisk betydelse.

*Okulär besiktning

Överlåtelsebesiktning plus

Samma som ovan plus radonindikering och fuktmätning i riskkonstruktion.

*Okulär besiktning

*Fuktkontroll

*Radonindikering

Priser inklusive moms, för energideklaration och besiktning inklusive resa i Västerås närområde

 • Energideklaration småhus, enbostadshus 2 400 kr
 • Energideklaration byggnad med 4 lägenheter från 5 500 kr. Byggnad med 20 lägenheter 7 250 kr Flera byggnader ger mängdrabatt. Fråga om offert
 • Överlåtelsebesiktning BAS 7 400 kr
 • Överlåtelsebesiktning PLUS 9 400 kr

Du kan ge uppgifter i offertförfrågan. Är det några oklarheter är du givetvis välkommen att höra av dig och fråga.

Information

Innan vi besöker er, behöver vi in uppgifter om byggnaden och dess energiförbrukning

Platsbesök

Energiexperten kommer ut på plats och gör en grundlig besiktning av byggnaden. Både själva byggnadens beskaffenhet undersöks samt installationer för VVS och el.

Resultat

Byggnadens energianvändning, åtgärdsförslag, samt kostnad för varje åtgärd sammanställs. Ni får en skylt, som visar resultatet och energideklarationen redovisas hos Boverket

Vill du ha en offert?

Du kan kontakta oss för en offert antingen genom att ringa eller skriva i formuläret här bredvid.

070-616 28 14