Proffs

Ventilationsritningar

Jag tar fram ritningar för villor, lägenheter och lokaler. Obs! ventilationssystemet har stor betydelse för luftkvalitén men även värmeekonomin.

Jag ritar både system för frånluft och FTX system. Läs mer nedanför. Du kan gärna be om offert för ventilationsritningar. Det vi behöver är planritningar och sektionsritning. Gärna dwg format, men andra format går också bra. För många villor kan du få fast pris. Se här nedan.

Det här ingår

  • Ventilationssystemet ritat på planen
  • Ventilationssystemet i 3D vy
  • Lista med material och inställningar för donen.
  • Kontroll att ljudnivån är godkänd överallt.

Övrigt om ventilationsritningar

Frånluftssystem
Vanligt i bostäder och frånluftsvärmepumpar kräver det. Ett enkelt system till låg kostnad. En betydande mängd värme försvinner dock med den varma inomhusluften, som sugs ut. Känsliga personer kan uppleva drag vid fönster kalla dagar.

FTX system
Nästan alla offentliga och kommersiella byggnader har det. Värmeväxling mellan från och tilluft sparar en hel del energi. Tilluften går också att tempera till önskad temperatur. Kostnaden är högre. Både aggregat och kanaldragning kostar mer. Komforten är dock högre och energiåtgången blir lägre.

Priser för några vanliga ventilationsritningar

Priserna här nedan är med moms. Det finns undantag. Speciellt när det krävs extra planering för att placera kanalerna bra, kan det medföra extra kostnader.

Ritningar och lista med material, flöden och inställningar ingårFrånluftssystemFTX system (Både från och tilluft med värmeåtervinning)
1 plan 0 – 140 m²3 8504 300
1 plan 141 – 180 m²4 6005 200
1 plan 181 – 240 m²4 7005 300
2 plan 141 – 180 m²4 7005 300
2 plan 181 – 240 m²5 3006 300
2 plan 240 – 300 m²6 100

7 1003D vy ventilation för hus med två lägenheter
Planritning ventilation för hus med två lägenheter