Referenser

Arkitektur

SIAV Arkitekt AB

Konstruktör och arkitekt Goran Shaho. Lång Erfarenhet av arkitektur, som vi har samarbetat med sen 2019. Goran är verksam i och runt Stockholm. Har gjort otaliga bygglov, framförallt villor. Telefon 070-092 88 85, shahogoran@msn.com

SK Arkitekt 

Arkitekt Svetlana Kudrina . Lång Erfarenhet av arkitektur, som vi har samarbetat med sen 2016.  Har gjort otaliga bygglov, framförallt villor. 

svetlana@ituppsala.se

Konstruktion

Carlquist & Fenger Arkitekter AB

Konstruktör Finnur Emilsson Fenger. Erfaren konstruktör som vi har samarbetat med sen 2012. Finnur är verksam i och runt Stockholm, varifrån många kunder kommer trots avståndet. Bra konstruktionslösningar och noggrann. Telefon 070-030 21 23

SIAV Arkitekt AB

Konstruktör och arkitekt Goran Shaho. Erfaren konstruktör som vi har samarbetat med sen 2019. Goran är verksam i och runt Stockholm. Bra konstruktionslösningar och noggrann. Telefon 070-092 88 85

Brandskydds-

dokumentation

PG Brand & Arbetsmiljö

Per Wikhult brandkonsult. En nyare bekantskap med flera års erfarenhet, som gör brandskyddsdokumentation för byggnader. Ofta ett krav, för att få startbesked. Hemsida PG Brand & arbetsmiljö

El

HJ Consulting Group

Företaget har flera anställda. Jag har samarbetat med Jan Erik Andersson. De har en mycket stor kompetens inom området. De som ritar och projekterar har också erfarenhet från fältet. Hemsida HJ Consulting Group AB

Kontrollansvarig

Nabec Byggkonsult AB

Hamid Varasteh är kontrollansvarig med behörighet för byggprojekt av enkel art. Vi har samarbetat sen 2016 Kontaktuppgifter hamid@ituppsala.se

Fuktdokumentation

SK Arkitekt

Hamid Varasteh gör fuktdokumentation och vi har samarbetat sen 2016. Kontaktuppgifter hamid@ituppsala.se

3D-Visualisering och rendering

Nabec Byggkonsult AB

Nanna Hyytiä är arkitekt och kontrollansvarig och en ägnar en stor del av sin tid till 3D visualiseringar och renderingar av byggnader. Besök gärna https://nabec.se/