PROFFS

Energideklaration

Energideklaration & Överlåtelsebesiktning

Lagkravet om energideklaration gäller i stort sett alla byggnader.
Syftet med energideklaration är att kartlägga energianvändningen i Sveriges fastighetsbestånd och med hjälp av certifierade besiktningsmän föreslå kostnadseffektiva åtgärdsförslag för att minska energianvändningen och reducera utsläppen växthusgaser. Det är sedan upp till dig om du vill utföra de rekommenderade åtgärderna.

Varför Energideklaration?

Lagkravet om energideklaration gäller i stort sett alla byggnader.
Syftet med energideklaration är att kartlägga energianvändningen i Sveriges fastighetsbestånd och med hjälp av certifierade besiktningsmän föreslå kostnadseffektiva åtgärdsförslag för att minska energianvändningen och reducera utsläppen växthusgaser. Det är sedan upp till dig om du vill utföra de rekommenderade åtgärderna.

Hur går det till?

Nedan finns ett formulär ni kan fylla i för att göra en kostnadsfri offertförfrågan för energideklaration. Vid beställning efterfrågar vi diverse information om fastigheten och dess energianvändning de senaste åren. När vi erhållit all nödvändig information tar vi kontakt med er för att boka in en tid för besiktning av fastigheten.

 

Det här gör jag på besiktningen

  • Okulär kontroll av bland annat undercentral, elcentral, vind, ventilation, garage, belysning, fönster och isolering
  • Beräknar energiförbrukningen för ett normalår.
    Även komfortkyla tas med
  • Ger kostnadseffektiva åtgärdsförslag för att sänka energianvändningen
  • Förslag för hur bygganden bör skötas för att optimera driften

Det här behöver jag ha av er

·       Räkningar för vatten 2 st. Det ska var ett år mellan räkningarna. Exempelvis mars 2021 och mars 2022

·       Räkningar för fjärrvärme 2 st på samma sätt som ovan. Har bostaden värmepump ska förbrukningen för den redovisas om möjligt. Om något bränsle används, även ved, så behöver jag veta förbrukningen per år om möjligt

·       Räkningar för el.

·       Senaste OVK protokoll

·       Senaste radonprotokoll om det har gjorts någon radonmätning

Priser inklusive resa i Västerås närområde

  • Småhus, enbostadshus 2 000 kr
  • Byggnad med 4 lägenheter från 4 400 kr. Byggnad med 20 lägenheter 5 800 kr Flera byggnader ger mängdrabatt. Fråga om offert.

Du kan ge uppgifter i offertförfrågan. Är det några oklarheter är du givetvis välkommen att höra av dig och fråga.

Information

Innan vi besöker er, behöver vi in uppgifter om byggnaden och dess energiförbrukning

Platsbesök

Energiexperten kommer ut på plats och gör en grundlig besiktning av byggnaden. Både själva byggnadens beskaffenhet undersöks samt installationer för VVS och el.

Resultat

Byggnadens energianvändning, åtgärdsförslag, samt kostnad för varje åtgärd sammanställs. Ni får en skylt, som visar resultatet och energideklarationen redovisas hos Boverket