Husritningar

Eftersom många söker på ”husritning” när de vill ha till exempel konstruktionsritning.
Tänkte vi reda ut begreppet och ge dig en mer användbar hänvisning. De flesta menar är någon av alla ritningar som finns på ett hus.
Det kan vara: 

Bygglovsritningar

Vi träffas på vårt kontor och diskuterar ditt hus och dina förutsättningar.

Konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar är ritningar som är mycket detaljerade och måttsatta.

Ventilationsritningar

Vi ritar med MagiCAD och det är nästan magiskt, som namnet antyder.

Vvs ritningar

Ritningarna visar alla rör, tappställen, brunnar, avlopp samt fördelare för värme och vatten.

Energiberäkningar

Vi utför energiberäkningar eller energibalans vilket är ordet som Boverket använder.

Klicka på den tjänst som stämmer mest överens med det du söker

Bygga till

När man ska bygga till så måste man resonera lite olika beroende på var huset är placerat. Om huset är fristående så kan man vara relativt fri i sin utformning, men om det tillhör ett område med homogena hus så bör man följa områdets stil. Näst efter ett områdes grundkaraktär (192o-tal etc) har takstorlek och takvinkel störst betydelse. Detta skapar en helhet i området!

Principer för tillbyggnad:

Det är mycket svårt att på en hemsida kunna ge alltäckande, generella råd. Dock finns det några principer som man bör ha i beaktande när man resonerar omkring olika tillbyggnadsmöjligheter:

— En tillbyggnad bör anpassas till husets grundkaraktär. Det gäller till exempel takvinkel, kulör, ytskikt och grovlek.

— Det är ofta bra att se vad som var det ursprungliga huset.

— Ta hänsyn till omgivningens skala vid en ökad storlek. Annars kan resultatet bli en ”buffel i fårhjorden”…

— Bygg inte till för stor volym direkt mot det gamla huset. Förskjut

— volymen eller ”docka den” med en ”midja”. Måste man bygga till en stor volym är det oftast bäst att anpassa den till husets stil.

— Bygg ut på ”baksidan” i ett homogent område.

Om något på tillbyggnaden liknar (men underordnar sig) det ursprungliga huset så ”gifter sig” de olika delarna ofta bra med varandra. Det kan till exempel vara:

— Takvinkel, takfärg eller utformning av taket.

— Färg och material på fasaden.

— Fönsterstorlek och typ av fönster.

— Symmetri eller ej .

— Sprödhet respektive grovlek.

Använd alltså det ursprungliga huset som förebild!

Förlängning

En förlängning kräver att man behåller stilen helt och hållet vid gränsen mellan ursprungligt hus och tillbyggnad. Det är man ser krocken mellan nytt och gammalt tydligast. Husdelarna rör sig också olika och detta kan orsaka sprickor eller sättningar.

Förskjutet tillägg

En förskjuten tillbyggnad är ofta enklast att göra. Tillbyggnadens tak bör då underordna sig det ursprungliga huset i grovlek och utseende.

Tillbyggnad i vinkel

Att bygga till i vinkel går också oftast bra. Tänk bara på att inte göra för stor volym på tillbyggnaden. Det förvirrar intrycket om vad som är ursprungligt och vad som är tillbyggt.