VA/VS konsult VA/VS ritningar

Vi ritar VS system det vill säga vatten, värme och sanitet. Fråga oss gärna om offert.

Prissättning

Vanligen ritar vi både i byggnaden och utanför fram till kommunal anslutning, reningsverk, pump eller var byggnadens VS system börjar. Dränering runt hus och på tomt brukar också ingå. 

Det är enklast att rita VS system för enplanshus. Ibland kan det vara svårt att dra fram rör där det behövs och det kan medföra extra kostnader. Det som ibland ökar omfattningen eller gör projekteringen mer komplicerad är följande.

  • Fler våningar
  • Våtrum som inte är rakt ovanför varandra
  • Inga schakt
  • Betongbjälklag, speciellt tunna betongbjälklag
  • Garage och andra byggnader komplicerar inte direkt, men det blir mer att göra förstås

Vad innehåller en VA/VS ritning

Vi ritar med MagiCAD och det är nästan magiskt, som namnet antyder. Ritningarna visar förstås alla rör, tappställen, brunnar, avlopp samt fördelare för värme och vatten. Radiatorer kan också ingå, om du vill. Du får även en styckelista för alla material och dimensioner. Ett suveränt verktyg och ritprogram, som underlättar inköp och montering av VA/VS oerhört.

Vi gör även beräkningar för vilka effekter radiatorer och golvvärme ska ha om du önskar.

VS ritning flera byggnader på samma tomt.
VS i 3D för flera byggnader på samma tomt.

Kvalité och säkerhet

Vi följer Boverkets regler och branschorganisationens, läs Säker vatten, regler.  Genom att kontinuerligt uppdatera oss, förkovra oss och delta i Säker vatten kurser, kan du lite på att vi använder de säkraste och bästa metoderna för dina VVS installationer.  Vi har visserligen inte VVS montörer i företaget, men tack vare att vi har samma kunskaper som de auktoriserade VVS företagen stämmer vårat underlag med deras arbetsmetoder och föreskrifter.  VVS installationerna blir därför, så enkla och säkra som det bara är möjligt från ritning till färdigt badrum.

VVS-pl
Översiktsritning för VS.

Vad ingår i VVS ritningar.

VS-ritningar m a o. ritningar för vatten, värme och avlopp. Det är en ritning för vatten och avlopp till och från samt omkring huset. Där är även dränering, vattenkista och anslutning till kommunalt vatten avlopp med.

  • En planritning av VS på varje plan
  • En eller flera måttsatta ritningar, som visar avstånd från kanterna, så att alla rör och komponenter kan placeras rätt. Det här gäller i gjuten grund och gjutna mellanbjälklag av betong
  • En översiktsritning av VS av både tomt och  hus, så att det syns hur vatten och avlopp är anslutet samt hur huset ska dräneras
  • En 3D vy av varje plan