Energideklaration

Låt oss göra energideklarationen

Då får ni både en giltig energideklaration och förslag till åtgärder. Åtgärder som spar pengar åt er och höjer byggnadens värde.

Bred kompetens ligger bakom våra energideklarationer. Jag som är energiexperten i företaget, har behörighet att göra energideklarationer för alla typer av byggnader. Jag har lång erfarenhet av att projektera VVS och ventilation. Med den erfarenheten är det lättare att komma på förbättringar och se brister. VVS och ventilation är tätt förknippat med energiförbrukningen och komforten i en byggnad. 

Priset för en energideklaration variera och det gör även kvalitén. För 2 000 kr med moms är det svårt att både ta in uppgifter, göra beräkningar, besöka byggnaden och föreslå åtgärder och samtidigt tjäna en för branschen normal lön. Samtidigt är de dyraste energideklarationerna inte alltid de bästa.

ENERGIDEKLARATION

Behöver alla som äger en bostad eller annan byggnad, göra en energideklaration?

Nej, det är bara innan en uthyrning eller försäljning som en energideklaration ska göras. Om du bygger nytt så måste energideklarationen göras senast två år efter att det tagits i bruk.

Information

Innan vi besöker er, behöver vi in uppgifter om byggnaden och dess energiförbrukning

Platsbesök

Energiexperten kommer ut på plats och gör en grundlig besiktning av byggnaden. Både själva byggnadens beskaffenhet undersöks samt installationer för VVS och el.

Resultat

Byggnadens energianvändning, åtgärdsförslag, samt kostnad för varje åtgärd sammanställs. Ni får en skylt, som visar resultatet och energideklarationen redovisas hos Boverket

Vad är en energideklaration?

Allt ni behöver veta inför er energideklaration

Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som en byggnad använder. Energideklarationen används till för att jämföra hus med varandra. Dessutom vill myndigheterna, se att de olika parterna på bygg och fastighetsmarknaden håller energiförbrukningen nere. Det har Sverige förbundit sig internationellt att göra. Både bostäder och lokaler behöver upprätta en energideklaration. Vissa undantag görs för exempelvis byggnader med särskilt kulturvärde, fritidshus och fristående byggnader under 50 m² samt ekonomibyggnader inom skogs- och jordbruksnäring.

En energideklaration görs av en oberoende och certifierad expert som på uppdrag av fastighetsägaren kartlägger och dokumenterar byggnadens energianvändning. Lagen om energideklaration infördes i Sverige 2006, och det är Boverket som tar fram föreskrifter och granskar att lagen följs. 

Fastighetsägaren ansvarar för att en energideklaration görs:

  • innan försäljning av en fastighet
  • vid uthyrning av en fastighet
  • för större byggnader som ofta besöks av allmänheten
  • senast två år från det att en ny byggnad har tagits i bruk 

 I deklarationen finns uppgifter om husets uppvärmda area, hur mycket energi som går till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel, förslag på åtgärder för att minska energianvändningen, och om radonmätning utförts finns uppmätt värde antecknat i protokollet. Energideklarationen innehåller även information om fastighetens värme- och ventilationssystem. 

Den 1 januari 2014 infördes ett system med klassning av energiprestandan för att underlätta jämförelser mellan byggnader. Det är ett mått på hur mycket energi som går åt under ett år. Värdet viktas efter klimat och energislag, så att alla byggnader ska bli så enkla att jämföra som möjligt.  

All energi som går åt till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel divideras med husets uppvärmda yta, vilket ger antalet kilowattimmar som förbrukas per kvadratmeter, kWh/m² och år. Skalan sträcker sig från A till G, och där A är den bästa klassen. Energideklarationer som är gjorda före 1 januari 2014 saknar denna energiklassning, men du som ägare har möjlighet att beställa en ny sammanfattning som kompletterats med denna klassning. Du som spekulant har rätt att få se energideklarationen innan husköpet, och om detta dokument inte finns har du som köpare rätt att på säljarens bekostnad få gjort en energideklaration. Det ska ske senast sex (6) månader efter ditt tillträde till byggnaden. Du kan som köpare kan i ett senare skede bli tvungen att bekosta en energideklaration om du inte kräver rätten till deklarationen i samband med köpet. Energideklarationen görs av en certifierad energiexpert som rapporterar uppgifterna till Boverket. Deklarationen är giltig i tio år. 

Priser

Priserna är inklusive moms.

  • Ventilation frånluft villa ett plan 2900 – 3600 kr.
  • Ventilation frånluft villa två plan 3300 – 4000 kr.
  • Ventilation FTX villa ett plan 3800 – 4700 kr.
  • Ventilation FTX villa två plan 4200 – 5100 kr.

Vi reserverar oss dock för att extra kostnad kan tillkomma när det är mycket svårt att hitta plats för kanaler.