Ventilationsritningar

Vi tar fram ritningar för villor, lägenheter och lokaler. För restauranger ber vi er anlita företag, som sysslar särskilt med sådan ventilation. Obs! ventilationssystemet har stor betydelse för värmeekonomin och självklart luftkvalitén.

Vi ritar både system för frånluft och FTX system.  Läs mer nedanför. Du kan gärna be om offert för ventilationsritningar. Det vi behöver är planritningar och sektionsritning. Gärna dwg format, men andra format går också bra. 

Om priser 

Det är enkelt att sätta pris om det redan finns planerat hur kanaler ska kunna gå mellan våningar och i sidled. Om det finns undertak så underlättar det också.

Prisexexempel inkl. moms (exl. moms)

Frånluft
 • 4 400 kr (5 500 kr) 1-plansvilla upp till 140 kvm
 • 4 800 kr (6 000 kr) 2-plansvilla upp till 140 kvm
 • 5500 kr (6 800 kr) 1-plansvilla 140 – 180 kvm
 • 5 700 kr (7 200 kr) 2-plansvilla 140 – 180 kvm
 • 5 600 kr (7 000 kr) 1-plansvilla 180 – 240 kvm
 • 6 400 kr (8 000 kr) 2-plansvilla 180 – 240 kvm
 • 8 000 kr (10 000 kr) 3-plansvilla 180 – 240 kvm

När det är svårt att hitta vägar för kanaler och de inte får synas kan det tillkomma extra kostnader för att reda ut var det finns bra passager för kanalerna. Saker som försvårar ritandet av ventilation är

 • Inget undertak eller plats för det
 • Betongbjälklag
 • Tak utan vind
 • Låg våningshöjd med betongbjälklag ovanför

Vi ritar med MagiCAD och det är nästan magiskt, som namnet antyder. Ritningarna visar var ventilationskanalerna går och var don (ventiler) sitter samt storleken. Du får även en lista med material och tryckfall för donen. Med en lista för donen går det att ställa in dom direkt efter montering. Vi kollar även att ljudnivån är godkänd överallt. Ett suveränt verktyg och ritprogram, som underlättar inköp och montering av ventilationssystemet oerhört. 

Lite information för dig som står i begrepp att välja ventilationssystem.

Frånluftssystem suger ut luften med en fläkt och friskluften kommer in genom ventiler. Enkelt system till låg kostnad. En betydande mängd värme försvinner med den varma inomhusluften, som sugs ut. Känsliga personer kan uppleva drag vid fönster kalla dagar.

FTX system suger ut luften med en fläkt och friskluften kommer även den ut genom ventiler. Frånluften avger sin värme till  inkommande luft och spar därigenom en hel del energi. Kostnaden är högre. Både aggregat och kanaldragning kostar mer.  Komforten är dock högre och tilluften kan värmas utöver vad värmeåtervinningen ger, om så önskas.

V-3D-2
Exempel på ventilationsritning.
V-pl

FTX system både suger ut luften med en fläkt och blåser in friskluft i rummen. De har en värmeväxlare som kan ta till vara det mesta av den använda luftens värme. Installationskostnaden är högre, ca 50 000 kr för en 150 kvm 2 plansvilla, men har också fördelar. Värmen i ventilationsluften tas tillvara och det märks tydligt på värmeförbrukningen. Hög komfort, då tilluften i stort sett aldrig går under + 10 grader. Det går att värma tilluften mer, om man vill det.