Tips & råd

Planering

Tänk igenom vad det är du vill åstadkomma och prioritera. Det är sällan möjligt att få allt man vill ha och även om, så är det inte säkert att helheten blir bra. Kostnaderna drar förstås iväg om du ska ha ”mycket av allt”

  • Funktioner. Vad är det som behövs/önskas? Fler sovrum, badrum, matsal, större kök, en bättre entré är några vanliga saker, som en växande familj behöver efter att ha bott på samma ställe ett tag.
  • Hur stor yta krävs för de olika nya eller omgjorda rummen. Det finns bra tumregler för olika typer av rum. IKEA har ett 3D köksritningsprogram, som är ganska enkelt att använda. Floorplanner har ett 3D ritprogram för interiörer, som kan ge en realistisk uppfattning om de nya rummen, med inredning möbler och allt.
  • Hur ska det nya huset eller tillbyggnaden se ut. Det är god regel att följa de gamla formerna och stilen till att börja med. Fasad, tak och fönster är det som framför allt sätter prägel på utseendet. Ni kanske vill fräscha upp utseendet? Gör det då för hela huset, så att det blir enhetligt. Det kan räcka med ny färg, men ibland kan fasaden behöva bytas. Nya fönster brukar vara en god idé, speciellt om det är gamla delbara fönster. Det ger också ett enhetligt intryck. Slutligen är frågan om takbeklädnaden ska bytas ut överallt eller om det finns material som passar ihop med det befintliga. Begagnat taktegel kan vara ett bra alternativ för om och tillbyggnader.

Uppbyggnad av krypgrund.

Här är exempel på trästomme.

Konstruktionstips

  • Passa på att tilläggsisolera, speciellt äldre fasader. Det spar värme och fasadmaterialet blir då nytt och likadant överallt. Det är inte säkert att det lönar sig rent ekonomiskt, men estetiskt är det ett lyft och en del av investeringen kan ni få tillbaka om ni också förbättrar isoleringen.
  • Byt fönster, speciellt delbara fönster, för utseendet och för att spara värme samt även öka komforten. Nya välisolerade fönster ger mindre kallras, alltså ni känner inte av drag nämnvärt.
  • Isolera optimalt. Det är bättre för miljön ju mer man isolerar, men praktiskt och ekonomiskt finns det gränser. Det är viktigare för enplanshus än för flerplanshus. Minst 20 cm i väggar och 30 cm i tak samt 10 cm utanför källarmur är ungefärliga riktvärden. Några cm mer för enplanshus. Fönstren är en förvånansvärt viktig del och har stor betydelse för komforten. Det är dock dyrt med nya fönster, så det är vid större renoveringar och om/tillbyggnader, som de flesta gör det.
  • Grunden kan göras på olika sätt. För flerplanshus fungerar standardkonstruktioner med krypgrund, isolerad källargrund eller platta på mark utmärkt. För enplanshus bör golvet skiljas från kantmuren när det gäller platta på mark. Krypgrunden bör ha ett extra isoleringsskikt under golvbjälkarna. Ex.vis 220 + 95 mm reglar och mineralull. Har du golvvärme blir grundens utförande extra viktigt.

Jämför skillnader mellan vanlig platta på mark, L-element 400 mm och platta på mark med bruten köldbrygga i det här fallet U-element eller L-element med köldbryggebrytare.