Konstruktionsritningar

Vi gör konstruktionsritningar till pågående projekt. Tex om vi ritar en ny byggnad eller tillbyggnad, så tar vi hjälp från samarbetspartners för att göra en konstruktionsritning. När det gäller rena konstruktionsuppdrag exempelvis hållfasthetsberäkningar eller att ta fram ritningar för håltagning i bärande vägg, ber vi er vända er direkt till företag som sysslar med sådant.

Ett par företag vi kan rekommendera är

Västerås: Byggkonstruktioner  021-15 78 50 http://www.byggkonstruktioner.se

Stockholm: Finnur Emilsson och Fenger 070-030 21 23

KONSTRUKTIONSRITNINGAR
Exempel på konstruktionsritning av Ritfabriken www.ritfabriken.se.

Konstruktionsritningar är ritningar som är mycket detaljerade och måttsatta. Här visas byggnadens konstruktion och vilka material, som den består av. Både måttsatta planritningar och sektionsritningar (genomskärningsritningar) ingår. Anvisningar om utförande och material finns också. Det ingår också att kontrollera att kritiska detaljer som balkar och pelare klarar belastningarna. Vi använder det nya Eurokod systemet för att dimensionera bärande delar. Konstruktionsritningar kan också visa lösningar på specifika detaljer. Det kan vara en ny pelare eller balk, hål i bärande vägg mm.