Konstruktionsritningar

Vi gör inte konstruktionsritningar själva. Däremot tar vi fram konstruktionsritningar, till projekt med flera olika slags ritningar. Tex om vi ritar bygglov till en ny byggnad eller tillbyggnad, så tar vi hjälp från en kollega för att göra en konstruktionsritning till den. När det gäller rena konstruktionsuppdrag exempelvis hållfasthetsberäkningar eller att ta fram ritningar för håltagning i bärande vägg, ber vi er vända er direkt till vår kollega eller annat företag som gör konstruktionsritningar.

Konstruktionsritningar är ritningar som är mycket detaljerade och måttsatta. Här visas byggnadens konstruktion och vilka material, som den består av. Både måttsatta planritningar och sektionsritningar (genomskärningsritningar) ingår. Anvisningar om utförande och material finns också. Det ingår också att kontrollera att kritiska detaljer som balkar och pelare klarar belastningarna. Vi använder det nya Eurokod systemet för att dimensionera bärande delar. Konstruktionsritningar kan också visa lösningar på specifika detaljer. Det kan vara en ny pelare eller balk, hål i bärande vägg mm.