Klara isoleringskraven när du bygger nytt

Hårnålen när det gäller att klara energiberäkning är idag U-värdet för byggnadsskalet. Boverket ställer krav på att hela byggnadsskalets U-värde max får vara 0,3. Lägre U-värde betyder mindre värmeläckage och alltså bättre isolering. Byggnadsskalet är ytorna vända mot uteluften och mark. Låt oss koncentrera oss på det, som brukar ställa till problem ibland. Nämligen den totala fönsterytan och ibland fönstrens U-värde. Kraven idag är såpass hårda att det kan vara svårt att klara kravet för U-värdet om fönstrens yta är över ca 30 % av boytan alternativt uppvärmda ytan. Det är ingen exakt siffra, men ofta hamnar det däromkring och har du kommit upp till såpass stor fönsteryta kan det vara dags och fundera på om ett par fönster går att minska eller om något fönster kan tas bort. Ett alternativ kan förstås vara fönster med lägre U-värde. Det gör skillnad. Lite siffror om U-värde för fönster.

  • U-värde ca 1,1. Stort utbud och rimliga priser
  • U-värde 0,9 är fortfarande enkla att hitta och fortfarande inte så mycket dyrare.
  • U-värde 0,7. I praktiken det allra lägsta värdet. För öppningsbara fönster och skjutpartier är snarare gränsen 0,9. Föga förvånande är fönster med riktigt lågt U-värde ganska dyra
  • Dörrar har i stort sett samma U-värde och prisbild

Spelar väggar, tak och grund ingen roll då. Väggars U-värde skiljer sig en del, så där kan det finnas en del att spara. Tak och grund är oftast redan mycket väl isolerade och 10 cm mer isolering gör mycket liten skillnad.