Bygglovsritningar

Vi tar fram bygglovsritning till er

Det finns sällan någon färdig mall för att ta fram bygglovsritningar utan vi måste titta på varje projekt utifrån dess unika egenskaper. Dock följer alla projekt samma mall när det gäller arbetsordningen. Vilka ritningar, som ska vara med kan ni se på bilder och text längst ner.

Så här arbetar vi:

1. Planering

Kontrollera först om du behöver bygglov se punkt 5. Behöver du bygglov, så är ni välkomna till vårt kontor att diskuterar ditt hus och dina förutsättningar.

 • Ta med skisser, ritningar på befintlig byggnad och foton om ni har.
 • Hur stor, hur hög, hur lång och hur bred får huset eller tillbyggnaden vara?
 • Hur ska Byggnaden användas?
 • Vad säger kommunens detaljplan och vilka begränsningar finns det?
 • Vilken är projektets budget?

Mötet är kostnadsfritt.

2. Förslagsskiss

Vi skissar ett förslag på tillbyggnad utifrån dina behov och idéer och i enlighet med gällande byggnadsregler och lagar. Dina kommentarer och eventuella ändringar ligger sedan till grund för bygglovsritningar.

3. Ansökan om bygglov

Vi producerar alla nödvändiga bygglovshandlingar, du ansöker sedan om bygglov med hjälp av dessa. Det är möjligt att du behöver köpa en nybyggnadskarta av kommunen. Fråga din handläggare. Vissa kommuner vill även att konstruktionshandlingar ska bifogas bygglovsansökan. Vi har möjlighet att även ta fram dessa handlingar samt andra handlingar, som kan behövas.

4. Godkänd bygglovsansökan

Kommunens Stadsbyggnadskontor godkänner handlingarna. För detta betalar du en s.k. ”stämplingsavgift”. Priset varierar mellan olika kommuner och brukar hamna mellan 10.000-15.000.

Böver du bygglov?

För att få uppföra en byggnad krävs i allmänhet bygglov. Det kan även gälla en mur eller uteplats. Hör med din kommun. Det är dom, som avgör om det behövs bygglov för det du ska bygga och på den plats du tänker bygga. Detaljplanerna ser olika ut på olika platser, även om kommunerna följer Boverkets regelverk.

Bygglovsritningar allmänhet

Kompletta bygglovsritningar

En bygglovsritning visar främst hur huset ska se ut och vad det ska användas till. Om ni beställer kompletta bygglovsritningar får ni följande:

 • Planritningar
 • Fasadritningar i alla vädersträck
 • Sektionsritning
 • Situtions eller markplan
 • Huset utritat på nybyggnadskarta
 • 2 papperskopior och en CD med filer i formaten pdf och DWG (CAD-ritning)

Det vi behöver är: 

-Nybyggnadskarta från kommun.

-Fastighetsbeteckningen 

-Ritningar på befintligt hus när det gäller om eller tillbyggnad.

-Ev skisser, gärna med mått och bilder.

Fasadritningar

Fasadritningar visar husets utseende utifrån från olika väderstreck. Här ser man husets stil, formen, tak och också fönstersättningen.

Planritningar

 • Planritningarna visar husets användning och alla rum. Olika ytor beräknas också från planritningen
 • Sektionsritning visar huset i genomskärning. Där syns husets konstruktion förenklat samt höjder för våningsplan och tak.
 • Situations eller markplan visar även hur huset ska placeras på tomten, uppfart, parkering och ev murar och staket.
 • Huset utritat på nybyggnadskarta gör att husets placering senare syns på kartor.

Sektion

Sektionsritning visar huset i genomskärning. Där syns husets konstruktion förenklat samt höjder för våningsplan och tak.

Situationsplan

Situations eller markplan visar hur huset ska placeras på tomten, var uppfart ska vara, parkering och ev murar och staket. Även gräv schaktningsarbete visas.

Huset ska slutligen ritas ut på nybyggnadskartan. Det gör att husets placering senare syns på kartor.