Bygglovsritningar

Vi tar fram bygglovsritning till er

Det finns sällan någon färdig mall för att ta fram bygglovsritningar utan vi måste titta på varje projekt utifrån dess unika egenskaper. Dock följer alla projekt samma mall när det gäller arbetsordningen. Vilka ritningar, som ska vara med kan ni se på bilder och text längst ner.

Så här arbetar vi:

1. Planering

Vi träffas på vårt kontor och diskuterar ditt hus och dina förutsättningar.

 • Hur stor, hur hög, hur lång och hur bred får tillbyggnaden vara?
 • Hur ska tillbyggnaden användas?
 • Vad säger kommunens detaljplan och vilka begränsningar finns det?
 • Vilken är projektets budget?

Mötet är kostnadsfritt.

2. Förslagsskiss

Vi skissar ett förslag på tillbyggnad utifrån dina behov och idéer och i enlighet med gällande byggnadsregler och lagar. Dina kommentarer och eventuella ändringar ligger sedan till grund för bygglovsritningar.

Förslagsskissen får du kostnadsfritt.

3. Ansökan om bygglov

Vi producerar alla nödvändiga bygglovshandlingar, du ansöker sedan om bygglov med hjälp av dessaVissa kommuner vill även att konstruktionshandlingar ska bifogas bygglovsansökan. Vi har möjlighet att även ta fram dessa handlingar

4. Godkänd bygglovsansökan

Kommunens Stadsbyggnadskontor godkänner handlingarna. För detta betalar du en s.k. ”stämplingsavgift”. Priset varierar mellan olika kommuner och brukar hamna mellan 10.000-15.000:Skapa din egen plan i realistisk 3-D layout

Inspiration och hjälp inför bygglov

Vi tänker börja ge möjlighet att inom kort och på våran hemsida, själv testa dina hus och inredningsidéer med ett mycket åskådligt och lättanvänt program för att göra planritningar. Det här programmet använder vi också på kontoret för att du ska få en mer realistisk uppfattning om det du tänker bygga. Se länken här http://floorplanner.com

Böver du bygglov?

För att få uppföra en byggnad krävs i allmänhet bygglov. Det kan även gälla en mur eller uteplats. Hör med din kommun. Det är dom, som avgör om det behövs bygglov för det du ska bygga och på den plats du tänker bygga. Detaljplanerna ser olika ut på olika platser, även om kommunerna följer Boverkets regelverk.

Planritningar

Kompletta bygglovsritningar

Om ni beställer kompletta bygglovsritningar får ni följande:

 • Planritningar
 • Fasadritningar i alla vädersträck
 • Sektionsritning
 • Situtions eller markplan
 • Huset utritat på nybyggnadskarta
 • 4 papperskopior och en CD med filer i formaten pdf och DWG (CAD-ritning)

Det vi behöver är: -Nybyggnadskarta från kommun -Fastighetsbeteckningen -Ritningar på befintligt hus när det gäller om eller tillbyggnad. -Ev skisser, gärna med mått och bilder

Planritning-av-parhus-söder-om-Stockholm-Anna-Appendit
Planritning av parhus söder om Stockholm Anna Appendit
Fasadritningar
Fasader av samma hus Anna Appendit

Fasadritningar

Det här innebär bygglovsritningar

En bygglovsritning visar främst hur huset ska se ut och vad det ska användas till.

 • Planritningarna visar husets användning och alla rum.
 • Fasadritningar visar husets utseende utifrån.
 • Sektionsritning visar huset i genomskärning. Där syns husets konstruktion förenklat samt höjder för våningsplan och tak.
 • Situations eller markplan visar även hur huset ska placeras på tomten, uppfart, parkering och ev murar och staket.
 • Huset utritat på nybyggnadskarta gör att husets placering senare syns på kartor.

Situationsplan

Kostnad för bygglovsritningar

Ni kan få ett fast pris för bygglovsritningar. Det kostar mindre om du själv har bra underlag med skisser och mått. Det arbetet ger dig också bra koll på projektet, detaljer såväl som helhet.

Naturligtvis är du välkommen att besöka oss, så kan vi hjälpa er med idéer och skisser.

Bygglovsritningarna påverkar resten av arbetet fram till färdig byggnad, så det är verkligen väl värt att lägga ned tid och omsorg på dessa.

Underlag som vi behöver är.

 • nybyggnadskarta från kommunen
 • Ev skiss gärna då med mått på längd, bredd, höjder och fönsterplaceringar
Situationsplan-av-samma-hus-Anna-Appendit
Situationsplan av samma hus Anna Appendit