Besiktning och energideklaration vid ett tillfälle

Speciellt för dig, som ska flytta kan vi ordna en energideklaration och överlåtelsebesiktning vid ett och samma tillfälle och möjlighet att betala på en faktura. 

Vårt företag har ett nära samarbete med Hagadals besiktning och byggkonsult AB. Du kan gå in på deras hemsida för att se mer om erbjudandet. https://hagadals.se/overlatelsebesiktning/

Jag som skriver är VD för I.K.A Byggkonsult AB och certifierad energiexpert. Marcus Erdestål är VD för Hagadals besiktning och byggkonsult AB och av SBR godkänd besiktningsman.

Hör av er till

byggritningar@gmail.com eller info@hagadals.se, så får du veta mer.