Referenser

Här finns en kort information om lika typer av uppdrag. VVS, Energiberäkningar & Energideklarationer, som jag genomfört

Energiberäkningar

Åtskilliga hallar på uppdrag av byggföretaget Northpower AB. Dom är ofta komplexa med kontor i en del och lager eller verkstad i en annan. Kontoren har ofta stora fönster, kylbehov och normal rumstemperatur medan andra delar av hallen har lägre temperatur och inte alls, så mycket fönster. På grund av det här, behöver byggnaden ofta delas in i olika zoner för att resultatet ska bli tillförlitligt.

Några exempel är

 • 2022 april. Lager och kontor för Kojapo, Kalsvik i Haninge.
 • 2022 april. Lager och kontor för Trygglek i Loviseberg i Botkyrka.
 • 2021 november. Lager och kontor för Pangir Kjula i Eskilstuna.

Åtskilliga bostäder på uppdrag av byggföretaget Nano Group AB, som bygger mest villor och radhus. En del av husen har stora fönster och många kanter, som försämrar isolering. Då har jag föreslagit mindre förändringar i konstruktionen för att minska köldbryggor och så till att husen följer lagkrav för U-värde.

 • 2021 oktober. 5 Parhus Kolartorp i Haninge.
 • 2018 – 2019. Åtskilliga parhus, Högmora i Huddinge.
 • 2022 april. Villa, Brunnsäng i Södertälje.
 • Fler exempel på uppdrag åt Elithus
 • 2018 – 2020. Ett flertal villor i Strömma på Värmdö
 • augusti 2018. En villa i Mörtnäs på Värmdö

VS VA ritningar

 • 2022 augusti. Större villa i Täby. Uppdrag privat regi.
  Byggherren ville ha bergvärme. Golvvärme på entréplan och radiatorer på övervåningen.
 • 2021 december. Större villa Utanför Norsborg, Botkyrka kommun. Uppdrag privat regi.
 • 2021 januari. Parhus och radhus i Tråsättra, Jakobsberg kommun. Uppdrag Nano Group.
Pangir Kjula E-tuna / Energiberäkningar
Större villa i Täby / VS VA ritningar
Radhus i Tråsättra / VS VA ritningar
Ventilation till golfsimulator

Ventilationsritningar

 • 2021 november. Större villa i Södertälje. Uppdrag privat regi. Framför allt komplicerad kanaldragning både mellan bjälkar i betongbjälklag och i skåp Till slut föll allt på plats.
 • 2020 oktober. Större villa i Haninge. Uppdrag av takföretag, som byggde åt sig själv, alltså företagets VD. Byggherren ville ha bättre komfort, så på inrådan av hans byggkonsult ändrade jag systemet, så luftflödet blev högre än minimikrav. Att tå råd av andra är en bra väg att gå.
 • 2020 oktober. Lokal med golfsimulator i centrala Stockholm. Friluftsaktiviteter ska så klart ha frisk luft, även när aktiviteten i själva verket sker inomhus.
Sädra knopgatan Eskilstuna

Energideklarationer

 • 2022 november. 5 lokaler i Södertälje, med lite olika användningsområde. En byggnad har bara affär, en annan vård och någon lokal har blandat vård och bostäder. Komfortkyla förekommer i två av byggnaderna, vilket kräver kvalificerad behörighet.
 • 2021 april. 11 fastigheter i centrala Eskilstuna. Uppdrag av fastighetsbolaget Arrector AB.
 • 2021 januari. 42 bostäder på området Runö Gård, Åkersberga kommun. Uppdrag av fastighetsbolaget Invict properties AB.