OFFERTER

Offerter

Du kan enkelt be oss om offert genom att skicka ett meddelande i vårat formulär eller till våran e-post. Du får svar under veckan, oftast nästa dag.

För mindre arbeten under 5 000 kr inkl. moms, så kan vi börja när du har bekräftat på mejl eller post att vi är överens. Annars vill vi att du skriver under att du godkänner offerten. Det går enkelt att skanna eller fotografera en utskriven signerad offert eller så kan du signera PDF dokumentet. Skicka med post går också bra. Energiberäkning gör vi till ett fast pris. Priset är detsamma för alla enbostadshus och ett annat för kommersiella lokaler eller flerbostadshus. Ibland förekommer det att byggnaden har olika temperaturer eller komplicerade värme eller kylsystem och då kan det bli dyrare.

  • Enbostadshus kostar för privatpersoner 3 100 kr inkl. moms och för företag 2 500 kr exkl. moms
  • Kommersiella lokaler eller flerbostadshus kostar 3 500 kr inkl. moms. Undantag förekommer.

Förutom för Energiberäkningar vill vi se bygglovsritningar innan vi kan säga ett pris. Om du vill ha offert på bygglovsritningar, då vill vi se skisser, mått på bredd, längd och höjd och foton innan vi bestämmer ett pris. Det brukar vara bra att träffas innan också.

Priser

Det finns några typer av ritningar och beräkningar, som vi kan ge fast pris på. Annars vill vi ha bygglovsritningar och eventuellt skisser enligt ovan. Priserna nedan är inklusive moms. Exemplen gäller 2 plans villor. Ett plan blir något lägre kostnad och 3 plans högre. Priserna är alltså inte helt fixa, men ger en god vägledning. Mötestid och restid kan tillkomma. Ofta går det att använda mejl och telefon och klara sig utan mötes och restid.

  • Energiberäkningar 3 100 kr.
  • Ventilationsritningar frånluft under 200 kvm två plan ca 5000 kr, för FTX ventilation kostar det då ca 6000 kr. Förutom själva ritningarna ingår komponentlista, märka ut dimensioner och tryckjusteringar för don. Priset gäller då det finns planritningar i DWG format (CAD ritning). Tillägg för att konvertera pdf eller rita om planritningar kan bli aktuellt för andra filtyper.
  • VVS ritning 2 plan och golvvärme med 2 badrum, ett kök och ett tvättrum kring 11 000 kr. Förutom själva ritningarna ingår komponentlista, märka ut dimensioner och material. Mer apparater kostar något mer, liksom tappvatten i garage etc. Vi kan rita rörsystem för radiatorer och ge värden och injusteringar för dem, för en extra kostnad
  • Elritningar kostar ca 6 500 kr inkl moms för att rita standardutrustat 2 plans hus under 200 kvm. Standard innebär belysning och uttag minst var 4 e meter, entrébelysning, extra uttag för apparater och TV data och data/bredband/antenn uttag till något rum. I sovrum blir det 3 eller 4 uttag per rum. Det bestämmer du. Du får med ett säkringsschema och en komponentlista över uttag, centraler, lampor och brytare mm. 

  • Bygglovsritningar ger vi inget fast pris för. Det varierar väldigt mycket. Du kan räkna med 2 – 3 % av byggkostnaden. Det är med andra ord väl investerade pengar.
  • Konstruktionsritningar är också svårt att ge fasta priser för. Det enda som går att ange pris på mer exakt, är grunden, som kostar ca 6 500 – 8 000 kr beroende på hur komplex formen är och markförhållandena. Totalt brukar kostnaden bli 30 000 – 50 000 kr om du vill ha fullständiga ritningar med mått på alla delar och fönsterhål. En noggrann ritning spar tid på byggplatsen. Det kan bli lite billigare ritning om bara grund och sektionsmått anges.